Müzayede Kuralları

OvooArt Müzayede Kuralları

 

OvooArt  tüketici haklarını korumakta ve satış sonrası müşteri memnuniyetini ön planda tutmaktadır.

 

Satın aldığınız eserlerle  ilgili yaşayabileceğiniz her türlü sorun, titizlikle değerlendirilmekte ve en kısa sürede çözüme kavuşturulmaktadır.​

 

 1. Düzenlediğimiz OvooArt online müzayedelere iştirak edecek (katılımcılar) alıcılar aşağıdaki şartları peşinen kabul ederler.
 2. OvooArt Satıcı için bir aracıdır.
 3. OvooArt Elektronik ortamda anında ifa ettiği aracılık hizmeti dolayısıyla satış anında komisyona hak kazanır.
 4. Satışa sunulan tüm eserler 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanunu’na göre T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Müze uzmanlarınca kontrol edilmekte, yasa kapsamına giren ve gerek görülenlerine belge verilmektedir.
 5. OvooArt online müzayedelerine katılabilmek için www.ovooart.com adresinden üye kaydı yapılması zorunludur.18 Yaşından küçükler üye olamaz . 
 6. Şirketimiz, hal ve tavrını şüpheli gördüğü kişileri herhangi bir mazeret göstermeksizin müzayedeye kabul etmeme ve artırmasını göstermeme yetkisine sahiptir
 7. OvooArt müzayede sayfasına üye olarak e-bülten ve sms duyurularından haberdar olmak istediğinizi kabul etmiş sayılırsınız. 
 8. OvooArt online müzayedelerinde yer alan eserler satış öncesinde OvooArt kataloğu yayınlandığı tarihten sonra Şair Nigar Sokak No 65-67 Nişantaşı adresinde teşhir edilmektedir. OvooArt müzayede kataloğunda yer alan eserlerin ve tanıtımı için verilen tüm bilgiler eksperlerin kanaatleridir. Eserlerin OvooArt kataloğa konulması OvooArt müzayedeye hazırlık sürecidir ve müzayede gününe kadar OvooArt katalog üzerinden eser satışı yapılmamaktadır.
 9. OvooArt online müzayedeye katılanlar eserleri OvooArt ın 5. Maddede belirtilen adresinden önceden görmüş ve incelemiş olduklarını kabul ve beyan ederler. Tüm eserlerin haliyle satışa sunulduğunu, alıcı satılan eseri pey sürmeden evvel yeterince kontrol ettiğini ve Borçlar Kanunu’nun 223. Maddesinde belirtilen hükümlerden feragat ettiğini kabul ve taahhüt eder. Her eserin yanında haliyle yazma zorunluluğu yoktur. Eser hakkında verilen bilgiler ve her türlü ilan, taahhüt niteliğinde olmayıp genel bilgi niteliğindedir. Alıcı bu durumu peşinen kabul eder. OvooArt  satılan eserin (malın) tekeffülü ile mükellef değildir. Bu konuda gelecekte OvooArt firmasından herhangi bir itiraz ve talepte bulunmayacaktır.
 10. OvooArt  online müzayedelerde fiyat artırımı “TEKLİF VER” yazan yere tıklanarak yapılır. Alıcı OvooArt  müzayedede pey vermek suretiyle yapmış olduğu teklif ile bağlıdır. Müzayede konusu eşya, OvooArt  tarafından önceden belirlenen müzayede bitiş saati itibariyle en yüksek teklifte bulunan alıcıya ihale edilir. OvooArt müzayedede TEKLİF VER bölümüne basmanın ne kadar değer artışını ifade ettiğini belirleme ve bu değerleri değiştirme yetkisi şirketimize aittir. 
 11. OvooArt online müzayedeye çıkarılan bir eserin bedelinin artırılmasına muhammen değerin yüzde yirmi veya daha eksiği ile başlanabilir. OvooArt  müzayedeye, siteye üye kaydı yaptırmayıp  OvooArt müzayede katılım şifresi  almayan konuklar katılamazlar. 
 12. OvooArt online müzayede katılım şifresi kişiye özeldir; üyelik sahibi kişi dışında kullanılması yasaktır. OvooArt müzayede katılımcısı, işbu kendisine özgülenmiş şifrenin başka kişilerce kullanımı hususunda şirketimizin hiçbir sorumluluk kabul etmeyeceğini kabul beyan ve taahhüt eder. Artırma ürün için verilen sürenin sonuna kadar pey vermek suretiyle devam eder ve sürenin dolmasıyla ürüne en fazla peyi veren kişi artırmayı kazanmış olur.
 13. OvooArt  internet sitesinde yapılan OvooArt online müzayedelerde, müzayede devam ederken, müzayede konusu ürün için verilen en yüksek teklif güncel haliyle müzayede ekranında yer alacaktır. Bu bağlamda, OvooArt müzayedeye katılanlar, öne sürülen peyler ve kim tarafından hangi tutarda pey sürüldüğü, en yüksek peyi kimin sürdüğü vb. Bilgiler şirketimiz nezdinde şifrelenerek güvenlik altına alınacak olup, katılımcılar bu kayıtlara herhangi bir şekilde itiraz hakkı bulunmadıklarını kabul beyan ve taahhüt ederler.
 14. OvooArt online müzayedeye çıkarılan ürünlerin bedellerine, KDV ile aracı hizmet komisyon bedeli (+KDV) eklenecek olup alıcı bütün bedellerden sorumludur.
 15. Satın alınan tüm eserler için fatura hazırlanmaktadır. Faturalar üye numarasına, ad, soyad ve adrese göre bilgisayarda tanzim edilir. Ancak müşteriye verilen fatura yasal zorunluluk nedeniyle OvooArt tarafından düzenlenmektedir. Fatura kesilmesi OvooArt ın  satıcı olduğunu göstermez. OvooArt  satıcı değil; satıma aracılık eden aracıdır. OvooArt  hizmeti nedeniyle hak kazanacağı %10 komisyon + KDV alacağı, müzayedede eşya üzerine kalan kişi tarafından ayrıca ödenecektir. 
 16. OvooArt ın  komisyon (+KDV) alacağı müzayede sona erdiği andan itibaren muaccel olacaktır. Alıcı ihale konusu eseri almaktan vazgeçse dahi cezai şart yanında %10 komisyon bedeli de ödemekle mükelleftir. OvooArt ın bu kapsamda sunduğu hizmet; elektronik ortamda anında ifa edilen aracılık hizmeti olup cayma hakkı kapsamı dışındadır.
 17. Satın alınan eşyanın bedeli kredi kartı veya havale yoluyla peşin olarak, müzayede gününden itibaren en geç 7 gün içinde alıcı tarafından ödenir. Alıcı satış bedelinin tamamını, Katma Değer Vergisi’ni (KDV) ve %10 müzayede şirketi komisyonunu (+KDV) ödediği anda OvooArt ın  ürünü teslim yükümlülüğü doğacaktır. Ödemeden itibaren; şehir içi teslimlerde 7 gün, şehir dışı teslimlerde 14 gün içinde eşyayı alıcıya kargo yoluyla gönderecektir/teslim edecektir. Eşyanın kargoya verildiği OvooArt tarafından alıcıya bildirilir. Kargo firmasından kaynaklanan gecikmelerden OvooArt. sorumlu tutulamaz.
 18. Yapılacak müzayede TBK 274 ve devamı maddelerindeki düzenlemeye göre gerçekleştiğinden ve Tüketici Kanun’nun 48. Maddesinde düzenlenen mesafeli satış sözleşmesi olarak kabul edilemeyeceğinden ihaleye katılan kişinin cayma hakkı yoktur. Artırma üzerine kalan kişi eserin bedelini 7 gün içinde tam olarak ödemediği takdirde OvooArt. dilerse satış akdini feshe, %25 cezai şartı,%10 komisyon oranını ve uğradığı bilcümle zararlarını ticari faiz ile fatura tarihinden itibaren işletilecek aylık %3 faiz ile birlikte tahsile yetkilidir OvooArt ın  sair dava ve talep hakları saklıdır. Fatura bedeli tahsil edilinceye kadar geçecek süre içinde eserin muhafazası için OvooArt ’ın yapacağı bilcümle masraf alıcı tarafından ödenmedikçe satılan eser alıcıya tesim edilmez.
 19. Müzayede katılımcısının OvooArt üyelik formunda belirttiği açık posta adresine ve diğer iletişim bilgilerine posta, faks, e-posta veya telefonla yapılan bildirim, tebligatların ve ürünün verilen bilgilerindeki yanlışlık, adres değişikliği, adresine geç ulaşma ve Ptt ; kargodaki gecikmeler nedeniyle Müzayede katılımcısına geç ulaşmasına OvooArt  sorumlu değildir.
 20. OvooArt Müzayede kapsamında satışa sunulan eserlerin beyan edilen vasıfları haiz olmaması, orjin itibariyle beyana uygun olmaması veya hak sahibinin rızası dışında elden çıkmış olması durumlarında OvooArt ın satıcı olmamasından dolayı hukuki sorumluk, eserin satışa arzını talep eden kişiye aittir.
 21. OvooArt  müzayedede yer alan herhangi bir eseri, müzayededen geri çekmek, başka eserle birlikte satmak, birbirinden ayırmak ve satışını reddetmek hakkına sahiptir. Online katalogda yer alan eserler hakkında müzayede gününe kadar ortaya çıkacak her türlü itiraz ve bildirim sonucu ilgili eseri müzayedeye sunmayıp yasal prosedürü uygulama hakkına sahiptir.
 22. OvooArt şüpheli gördüğü kişileri üye olarak kabul etmeme ve herhangi bir mazeret göstermeksizin OvooArt müzayedeye kabul etmeme yetkisine sahiptir. Ayrıca OvooArt  hakkında, satıcı için aracı konumunda bulunmasından dolayı BK 214 ve 218. Maddelerinde işlenen zapttan sorumluluk hükümleri uygulanamaz. 
 23. Artırmada bulunup OvooArt müzayedeye katılmak demek: yukarıda belirtilen şartların tümünü ve ayrıca bunlara ilişkin kurumumuza iat diğer hak ve vecibeleri peşinen kabullenmiş olmak anlamına gelir (Satış gerçekleştikten sonra herhangi bir kusur itirazında bulunulmaz).
 24. OvooArt müzayede ve  Katalogda yayınlanan her türlü yazı ve fotoğraf OvooArt ın yazılı izni olmaksızın kısmen veya tümüyle yayınlanamaz.
 25. OvooArt Müzayedede satışa sunulan eserlerin katalog değerleri eserlerin final değerleri değil müzayede başlangıç fiyatıdır.
 26. OvooArt Katalog yayınlandıktan sonra çıkabilecek yeni yasalar, yasa değişiklikleri ve vergi oranlarındaki değişiklikler alıcılara yansıtılacak olup, OvooArt sorumlu tutulmayacaktır.
 27. OvooArt müzayede eserleri sadece Türkiye adreslerine teslim edilir.
 28. 5846 sayılı kanunun 45. Maddesi ve Bakanlar Kurulu’nun 27.09.2006 tarihli ve 2006/10880 sayılı kararı uyarınca, bu kapsamda, belge düzenine uyulması koşulu ile sanatçılara veya hak sahiplerine ödenmesi gereken paylar ile ilgili olarak müzayedede eserleri satılacak olan eserler sahiplerine OvooArt ın rücu hakkı saklıdır.
 29. Üye kaydı yaptırarak üye numarası alan ve OvooArt müzayedeye katılan herkes yukarıdaki şartları peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
 30. Müzayedeye Katılım Şartlarından doğan uyuşmazlıklarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.