Cancel and Refund Conditions

OvooArt İptal ve İade Koşulları

OvooArt  tüketici haklarını korumakta ve satış sonrası müşteri memnuniyetini ön planda tutmaktadır.

Satın aldığınız eserlerle  ilgili yaşayabileceğiniz her türlü sorun, titizlikle değerlendirilmekte ve en kısa sürede çözüme kavuşturulmaktadır.​

 

 1. OvooArt web sitesi üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiğiniz takdirde, size sunulan ön bilgilendirme formunu ve mesafeli satış sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız
 2. Yapılacak müzayede TBK 274 ve davamı maddelerindeki düzenlemeye göre gerçekleştiğinden ve Tüketici Kanun'nun 48. maddesinde düzenlenen mesafeli satış sözleşmesi olarak kabul edilemeyeceğinden ihaleye katılan kişinin cayma hakkı yoktur. Artırma üzerine kalan kişi eserin bedelini 7 gün içinde tam olarak ödemediği takdirde OvooArt  dilerse satış akdini feshe, %25 cezai şartı ve uğradığı bilcümle zararlarını ticari faiz ile fatura tarihinden itibaren işletilecek aylık %3 faiz ile birlikte tahsile yetkilidir. 
 3. 23 Ağustos 2022 Salı günü Resmi Gazete’de yayınlanan ve 01.10.2022 tarihi itibariyle yürürlüğe giren 31932 sayılı “Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in 13. Maddesi uyarınca; az yukarıda Cayma Hakkının İstisnalarını düzenleyen Yönetmeliğin 15.maddesinin birinci fıkrasına Canlı müzayede şeklinde açık artırma yolu ile akdedilen sözleşmeler. İbaresi eklenmiş olup müzayede ile alınan ürünler için Cayma Hakkı kaldırılmıştır.
 4. Dolayısıyla sitemiz üzerinden aldığınız ürünlerde herhangi bir ayıp bulunmadığı takdirde hiçbir nam ve koşul altında ürün iadesi gerçekleştirilmek zorunda değildir. Burada keyfiyet ve takdir tamamen OvooArt uhdesinde olup Satıcı dilerse sürülen peyin %15 ’i tutarında bir ödeme alarak ürün iadesini kabul edebileceği gibi dilerse ve üründe herhangi bir ayıp bulunmuyorsa, iade almaktan kaçınabilir.
 5. OvooArt  5 gün içerisinde bedelleri ödenmeyen ürünleri iptal etme hakkına sahiptir. Bu durumun tekrarlanması halinde iptali birden çok kez talep eden üyenin üyeliği askıya alınır. Farklı üyeliklerle bu olumsuz davranışın gerçekleşmesi halinde OvooArt avukatları aracılığıyla kanuni yoldan işlem başlatılır.
 6. Alıcılar, satın aldıkları ürünün satış ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri ile yürürlükteki diğer yasalara tabidir. 
 7. Satın alınan her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile alıcının gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürün teslim edilmez ise, Alıcılar sözleşmeyi sona erdirebilir. 
 8. Satın alınan ürünün satılmasının imkansızlaşması durumunda, satıcı bu durumu öğrendiğinden itibaren 7 gün içinde yazılı olarak alıcıya bu durumu bildirmek zorundadır. 14 gün içinde de toplam bedel Alıcı’ya iade edilmek zorundadır. 
 9. Alıcı, satın aldığı ürün bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse, Satıcının ürünü teslim yükümlülüğü sona erer. Alıcının üyeliği, yeni satınalma ve pey verme işlemlerine, site yöneticisi tarafından kapatılır ve 2. Madde devreye girer
 10. Alıcı cayma hakkında OvooArt  da belirtilen tüm şartları peşinen kabul etmiş sayılır.
 11. OvooArt .ın sair dava ve talep hakları saklıdır. Fatura bedeli tahsil edilinceye kadar geçecek süre içinde eserin muhafazası için OvooArt ın  yapacağı bilcümle masraf alıcı tarafından ödenmedikçe satılan eser alıcıya teslim edilmez.
 12. Alıcı  ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul eder. 
 13. Satıcı’nın öngöremeyeceği mücbir sebepler oluşursa ve ürün süresinde teslim edilemez ise, durum Alıcı’ya bildirilir. Alıcı, siparişin iptalini, i veya engel ortadan kalkana dek teslimatın ertelenmesini talep edebilir. Alıcı siparişi iptal ederse; ödemeyi nakit ile yapmış ise iptalinden itibaren 14 gün içinde kendisine nakden bu ücret ödenir. Alıcı, ödemeyi kredi kartı ile yapmış ise ve iptal ederse, bu iptalden itibaren yine 14 gün içinde ürün bedeli bankaya iade edilir, ancak bankanın alıcının hesabına 2-3 hafta içerisinde aktarması olasıdır. 
 14. İade, iptal taleplerinizin değerlendirilmesi yönünden ürün teslimi (teslim tarihi, teslim durumu) önem arz etmekte olup teslim hususunda gerekli kontrolün yapılmasını önemle rica ederiz.
 15. OvooArt ın müzayedeye katılım ve pey sürme sonrası ürünün bir şahsa özgülenmesinden sonra, ürünün teslim alınmasından imtina edilmesi yahut herhangi bir sebeple ürünün satın alınmaktan vazgeçilmesi halinde, ürünün satın alınması için sürülen peyin %15’si oranında ödeme OvooArt a ulaştırılmak zorundadır. Aksi halde Ovoo Art ürünü iade almaktan kaçınabilir. İade edilen, teslim alınmayan, satın alınmaktan vazgeçilen her türlü ürün için sürülen peyin %15’si oranındaki bedel OvooArt tarafından yasal takibe konu edilebilir.
 16. İade hakkının kullanılması için bu süre içinde Satıcı’ya iletişim formunda belirtilen  , e-posta veya telefon ile bildirimde bulunulması gerekmektedir. Satıcı, kendisine bildirimde bulunulmadan yapılan iadeleri kabul etmeme hakkına sahiptir. Ayrıca Satıcı, geçerli bir sebep (hasar ve her türlü ayıp) gösterilmeksizin iade edilmek istenen ürünleri kabul etmez. Kargo dan doğacak hasar ve ayıplar için kargo bilgilerini kabul etmiş sayılırsınız ) 
 17. Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücretleri alıcılar tarafından ödenecektir.
 18. Her türlü soru ve önerileriniz için ovoo@ovooart.org  adresine e-mail gönderebilirsiniz.